OIL ON CANVAS.
Masterpieces from RomanichevFlegontovGodlevskiRubanikHalimiDudovDatschaUlginakaMonocatobaMartinovTroikaMesirovDytobBaturinManapunhobMehbwnkobaAptamonobTatapehkoMechkobBurovVishikakov

 

De Russische kunst bestond nog tot in de 17e eeuw voornamelijk uit iconenschilderingen. Vanaf de 18e eeuw heeft ze een enorme inhaalslag weten te maken ten opzichte van de kunstontwikkeling in West-Europa en in de 20e eeuw werd zij uiteindelijk zelfs toonaangevend voor de westerse kunstgeschiedenis. Belangrijk hierbij is de voortdurende rivaliteit tussen de twee hoofdsteden van Rusland: Moskou en Sint-Petersburg. Ook de verregaande inmenging van de tsaristische en later communistische heersers heeft een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Russische kunst.

De Russische kunst werd als geen andere bepaald door het mysterie van het orthodoxe christendom – er loopt een lijn vanaf de middeleeuwse ikonen via de 19de eeuwse salonkunst, de avant-garde begin 20ste eeuw tot aan de kunst van de Perestrojka en vandaag.

De Russische kunst vindt zijn wortels in de religieuze iconenschilderkunst, met voorstellingen die in opdracht van de orthodoxe kerk door icoonschilders gemaakt zijn. Tot de 18de eeuw kende men in Rusland vrijwel geen andere schilderkunst. Pas onder tsaar Peter de Grote (1682-1725), die het land openstelt voor Europese invloeden, worden olieverf en linnen geïntroduceerd. Maar waar in de rest van Europa de kunstenaars nieuwe onderwerpen en opdrachtgevers ontdekken, blijft in Rusland de kerk lange tijd de belangrijkste opdrachtgever.